İktisat Biliminde Kullanılan Formüller

Bir çok sınavda karşımıza çıkan ve en çok kullanılan iktisat formülleri ve bazı denklemleri aşağıda listelemeye çalıştık. Sanırım kısaltmaların ne anlama geldiğini bir çok İİBF mezunu biliyordur. Bunlardan çoğunun marjinal formüllerden oluştuğunu görmektesiniz. En zorlayan kavramlardan birisi olan marjinal kavramı bir çok formülde yer almaktadır. Özellikle marjinal gelir, marjinal maliyet hesaplama, toplam maliyet formülü, marjinal maliyet formülü gibi kısaltmaları sıkça kullanacağınız için doğru öğrenmeniz önemlidir. Bu formülleri iktisada girişten başlayarak, mikro iktisat, makro iktisat şeklinde eklemeye çalıştık. Umarım sınavlarda sizlere fayda sağlaması dileğiyle.

İktisat Formülleri

En önemli formüllerden birisi olan eğim formülü: ΔY / ΔX= (Y2 -Y1) / (X2- X1)

Fırsat Maliyeti:
Marjinal Dönüsüm Orani = – ΔT / ΔB
Marjinal Fayda Formülü : MUX = ΔTUX / Δ X

Talebin fiyat esnekliği: Ed = % ΔQ / %ΔP
Yay esnekliği: Ed = [(Q1 – Q0) / (Q1 + Q0)] / [(P1 – P0 )/(P1+ P0)]
Talebin gelir esnekliği: E1 = %ΔQ / %ΔI
Çapraz Talep Esnekliği: Ed1 = %ΔQA / %ΔPB
Arzın Fiyat Esnekliği: Ed = %ΔQ / %ΔPMarjinal Fiziki Ürün: MPPL = ΔTP / ΔL
Ortalama Fiziki Ürün: APPL = TPP/ L
Marjinal Ürün Değeri: MRPL=MPPL. PX
Muhasebe Kârı: Muhasebe Kârı =Toplam Hasılat – Açık Maliyetler
Ekonomik kâr: Ekonomik Kâr =Toplam Hasılat – (Açık + Örtük Maliyetler)

Toplam Maliyet

Toplam Maliyet: VC + VFC = TC

Marjinal Maliyet

Marjinal Maliyet: MC = Δ TC / ΔQ
Ortalama Maliyet: ATC = TC / Q
Ortalama Değişken Maliyet: AVC =VC / Q
Toplam Gelir: TR = P × q
Ortalama Gelir: AR =TR / q

Marjinal Gelir

Marjinal Gelir: MR=ΔTR /Δq

Marjinal Faktör Maliyeti: MFC= Δ TC /ΔQf

Marjinal Sosyal Fayda:
MPB + MEB = MSB
Marjinal Sosyal Maliyet: MSC = MPC + MEC

Gayrisafi Milli Hasıla:
GSMH = Ücret + Faiz + Kar + Rant + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar
GSMH = C + I + G + ( X – M)
Milli Gelir: MG= Ücret + Faiz + Kar + Rant

Gelir: Y= C + S
Marjinal Tüketim Eğilimi: MPC = Tüketimdeki Değişme / Gelirdeki Değişme = ΔC / ΔY
Marjinal Tasarruf Eğilimi: MPC = Tasarruflardaki Değişme / Gelirdeki Değişme = ΔS / ΔY
Ortalama Tüketim Eğilimi: APS= Tüketim /Gelir = C/Y
Ortalama Tasarruf Eğilimi: APS= Tasarruflar /Gelir = S/Y
Marjinal İthalat Eğilimi: MPI=İthalattaki Değişme / Gelirdeki Değişme =ΔS / ΔY
Toplam Harcamalar: AE = C + I + G + X

Harcama Çarpanı: Çarpan= 1 / MPS + MPI

Vergi Çarpanı:Vergi çarpanı = -(MPC -MPI) .[1 / MPS + MPI]
Denk Bütçe Çarpanı: Denk Bütçe çarpani = (MPS + MPI) / (MPS + MPI) = 1

M1 Para Arzıi: M1 = Dolaşımdaki Nakit + Ticari Banklardaki Vadesiz Mevduatlar + Merkez Bankasındaki Mevduat
M2 Para Arzı: M2 = M1 + Ticari Bankalardaki Vadeli Mevduatlar
Mevduat Genişlemesi: M2Y = M2 + Döviz Tevdiat Hesapları
Faiz Oranı: i= Yıllık faiz oranı / Tahvil fiyatı

Kısaltmalar genel belirtilen şekilde yazılmıştır. Lütfen anlamını bilmediğiniz kavramları sorunuz.

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Devlet Katkısı

Hayatımıza yeni giren otomatik katılım bireysel emeklilik sistemi hakkında akıllarda birçok soru işareti olduğunu görüyorum. Bu nedenle yılbaşı ile birlikte milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren devlet katkılı bireysel emeklilik sistemi hakkında sizlerin sorularına yanıt bulmaya çalışalım. Bu sistemin yeni bir şey olmadığını yani bireysel emeklilik planının çok eskiden beri var olduğunu devlet katılımının ise yakın geçmişte uygulandığını hatırlatalım. Sadece yeni düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2017 itibari ile tüm çalışanların otomatik katılımı sağlanacaktır.
Öncelikle Bireysel Emeklilik Sistemi nedir açıklayarak başlayalım. Bireysel Emeklilik, emekli olmadan önce belirli aralıklarla prim ödeyerek yani birikim yaparak, emekli olana kadar yatırdığınız süreye ve miktara göre normal emekliliğinizden farklı olarak ek bir emeklilik planına sahip olmanızı sağlayan bir sistemdir. Bunda aracı doğrudan devlet değil, bireysel emeklilik şirketleridir. Örneğin Anadolu Hayat, Avivasa, Ziraat Emeklilik, Garanti Emeklilik şirketleri gibi. Bu aracılar uzun yıllardır bu sistemi yürütse de devlet katısının daha yakın zamanda geldiğini ve otomatik katılım da 2017 itibari ile hayatımızda olduğunu hatırlatalım. Peki BES’te amaç nedir, devlet neden katkı yapıyor? Bu finansal piyasalar açısından önemli bir hamledir. Çünkü ülke olarak iç tasarruflarımız oldukça düşük düzeyde bu da bir çok ekonomik göstergeyi etkilemektedir. Burada hedeflenen uzun yıllar boyunca insanları tasarrufa teşvik etmek ve birikimleri ekonomiye kazandırmak. Sigorta sektörü de bu tasarrufların finans piyasası içerisinde dönmesi için de güzel bir kaynak. Bu nedenle sırf tasarruflarımız için devlet şu anda %25 gibi önemli bir oranda katkı sağlamaktadır.

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Nedir?
Yukarıda açıkladığımız sistem için her çalışanın prime esas kazancı üzerinden hesaplanan tutar kadar adına açılacak BES hesabı ile sisteme katılımı sağlanıyor. Böylece ilk aşamada her çalışan bu sisteme dahil edilecek. Ancak bu sonuç olarak bir birikim, yatırım vs gibi finansal işlem olduğu için zorlama olmayacağını ve bir süre sonra çalışan istemezse sistemden ayrılabileceğini de bilmelisiniz. Benim şahsi görüşümü soracak olursanız eğer harcamalarınızdan arta kalan kısmı başka yatırım, birikim araçlarında değerlendirmiyorsanız ve sadece vadesiz mevduat şeklinde bankada bekletiyorsanız bu sistemde kalmanızda bir zarar görmüyorum. Çünkü bankada yatan paranız hiçbir şey yapmadan %25 devlet katkısı ile birlikte değerlenmiş olacak. Uzun yıllar bu katkıyı aldığınızı ve sonunda da ek bir emeklilik hakkı elde ettiğinizi düşünürsek şu an oldukça mantıklı geliyor.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Nasıl, Ne Zaman Çıkabilirim
Eğer otomatik katılım ile BES’e dahil olduysanız iki ay içerisinde cayma hakkınız mevcut. Yani ilk adımda zorunlu olsa da çıkmanız mümkün. Çalışan birisi sistemden çıkarken hem kesilen paranızı hemde o süreye kadar varsa getirisini alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Bunun için ya çalıştığınız yerin insan kaynakları departmanına ya da şirketinizin çalıştığı bireysel emeklilik şirketine başvurarak talebinizi iletebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik ile Ne Kadar Kazanılabilir
Bunun öncelikle çok değişken bir kavram olduğunu belirtelim. Çünkü priminize ve süreye göre farklılık gösterecektir. Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse;
Bugün asgari ücretliler için yıllık minimum 50 lira kesinti yapıldığını düşünürsek yılda 600TL maaşınızdan kesinti olacaktır. İlk defa katılım gösterdiğiniz ve sistemden ayrılmadığınızda 1000TL ek devlet katısı veriliyor. Her ay yüzde 25 katkı zaten sistemin temelinde mevcut. Yıllık 150TL’de devlet katkısı ile birlikte ilk yıl için 1750TL birikiminiz olacak. Yıllık 600TL kesildiğini hatırlatarak yaklaşık 3 katı kadar tasarrufunuz olacaktır. Asgari ücretliler için minimum rakam üzerinden hesaplama yapıldığından sizin için farklılık gösterebilir. Bu nedenle bireysel emeklilik hesaplama kısmından daha doğru rakamları öğrenebilirsiniz.

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

En çok merak edilen bölümlerimizden birisi olan iktisat bölümü için iş olanakları hakkında bilgi vermeye çalışalım. Çünkü iktisat mezunu ne iş yapar tam olarak yanıtı olmayan bir soru aslında. Bunun altını biraz doldurarak geniş bir yelpazede değerlendirmek gerekir.

İktisat Bölümü Nedir

İsterseniz öncelikle iktisat bölümü nedir kısa bir bahsederek geçelim. İktisat, üniversitelerin İİBF altında yer alan basitçe kıt kaynakları inceleyen bir daldır. İktisat bölümü, günümüzde bir çok kola ayrılarak maliye, çeko, muhasebe gibi bölümlerin aslında en üst dalıdır. Biz iktisatçılara göre diğer tüm bölümler iktsatın ancak bir bölümü olabilir. Konumuza devam edecek olursak iktisat mezunları çok geniş bir alanda iş bulma imkanına sahiptir. Genellikle parasal konular akıla gelse de aslında üretimin ve tüketimin olduğu her alanda iktisat vardır. Tıpkı matematik gibi diyebiliriz. Her ne kadar normatif mi pozitif mi konusunda kesin bir şey söylenmese de sosyal bilimlerin matematiğidir diyebiliriz.

İktisat Mezunu Ne İş Yapar

KPSS ile Kamu Şansı
Her iktisat veya İİBF mezunu KPSS ile birlikte kamu atamalarından faydalanarak devletin çeşitli kademelerinde görev alabilir. Sadece puana göre atama yapılan kadrolarda iktisat mezunu olmanız pek aranmaz bu nedenle rakibiniz aslında diğer tüm bölümlerdir. Ancak özellikle iktisat mezunu tercih eden kurumlar ise niteliksel olarak daha kalbur üstü alanlardır. Genellikle grafik yorumlama ve analitik düşünme gücünüz ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bir çok alanda sadece puan değil yazılı ve sözlü mülakat ile de teste tabi tutulursunuz. Bu nedenle iş bulmak için tercih KPSS olan birisi kesinlikle önceden kararını vermeli ve kendini o şekilde geliştirmelidir.
Özel Sektör de Kariyer Hedefi
Maalesef ülkemizde her üniversite mezunu kamuda istihdam edilemediği için ve özel sektörün de çalışanlara ihtiyacı olduğundan dolayı bir çok mezunun ikinci tercih özel sektör olacaktır. Şartları bakımından her ne kadar farklılık gösterse de (pozisyona, tecrübeye, firmaya göre) ortalamaya göre daha iyi olanaklara sahip diyebiliriz. Tabi bu şartların her geçen gün değişebildiğiniz arz talep dengesi gereği mezun sayısı arttıkça ve daha düşük ücretlerle çalışmaya razı olanlar olduğu sürece bu dengenin ne yönde değişeceğini siz de tahmin edebilirsiniz.

Para, Finans, Borsa, Banka
Bunlar daha fazla finansal iktisata ilgi duyanların tercih edeceği bir çalışma alanı olabilir. Tabi bunlar içerisinde bankacılığı günümüz anlamda düşünmemeniz gerektiğini belirtmek isterim. Yani bugün bankada veznedar olarak çalışanlar lise mezunlarına kadar düşmüştür. Bu nedenle bu kişiler bankada çalışsa da bizim gözümüzde asla bankacı olamayacaklardır. Ama bankaların çeşitli pozisyonları iktisat mezunları için iyi bir çalışma alanıdır. Bir çok özel banka ve kamu bankaları her yıl açtıkları yeni şubeler ile birlikte personel alımı yapmakta ve bir çok kişiye imkan sunmaktadır.

En Değerli Para Hangisi Dünyanın En Değerli Parası

Hızla yükselen dolar ve euro dan sonra Türk Lirası karşısındaki dünyanın en değerli parası hangisi araştırmasını yapmak istedik. Öyle ki şu günlerde doların ateşli yükselişi sadece o para biriminde mi yoksa diğerlerinde de aynı yükseliş mevcut mu ya da diğer kurlar aslında sabitte Türk Lirası mı değer kaybediyor inceleyelim. Çünkü gazetelerde, televizyonlarda, meydanlarda ve sosyal meydanlarda hep dolar çıktı, yükseldi diye dillendiriyor. konunun muhatabı olmayanlar konuştuğu için kimse diğer dövizlerden bahsetmiyor ya da liranın değer kaybından. Bu yazımızı ele alırken 1 aralık 2016 tarihli TCMB döviz kurlarını baz aldığımı belirtmek isterim. Gerçekten spontane olarak başladığım yazıma kurları basit matematiksel olarak hesaplayıp dökeceğim. Karşılaştırma olarakta 1 Temmuz verilerini baz alacağım. Sizde kontrol edebilirsiniz.

Araştırmaya dolar üzerinden başlayalım. Dolar 1 temmuz günü 2,8898 lira iken 1 aralık tarihinde 3,4546 olarak günü kapatmıştır. Basit matematikle bir dolar 0,5648 kuruş değer kazanmıştır. Yüzde olarak bakacak olursak %20 değerlenmiştir. Akabinde euro kurunu ele alırsak, 3,2102 olan euro kuru bugün baktığımızda 3,6686 liraya yükselerek 45 kuruş artış göstererek %18 yükselmiştir. Yani euro da en az dolar kadar artış göstermiştir. Hatta neredeyse aynı oranda seyretmiştir. Diğer tüm para birimlerine baktığımızda da yüzde olarak birbirine çok yakın seyrettiğini görüyoruz. (Tablo 1) Yani o halde bugün dolar üzerinden yapılan tartışmalar gereksiz gibi görünüyor. Bence tüm suçu dolar kuruna bağlamak ya da tek çözümü doları düşürmek ve bu yükselişi dolara bağlamak eksik bir yorumdur. Çünkü bence Türk Lirası karşısında eğer tüm kurlar yakın oranlarda değer kazanmışsa benim yorumum diğer para birimlerinin değil Türk Lirasının değer kaybettiği yönündedir. Peki ne oldu da tablo bu yeni haline geldi. Kimilerine göre dolar neden bu kadar yükseldi bana göre TL neden bu kadar değer kaybetti? Tabi ki bunda bir çok faktör bulunmakta ve tek bir neden aramak kesinlikle yanlış. Ancak temel nedenler olarak 15 Temmuz sonrası piyasalar, OHAL, Amerikan seçimi ve Avrupa Birliği olan ilişkilerimiz başı çekmektedir. dunyanin-en-degerli-parasi

Bu açıklamalarımızdan sonra merak ettiğiniz dünyanın en değerli parası konumuza dönmek gerekirse, basit anlamda en değerli diye bir karşılaştırma olamaz. Sadece karşı bir kur üzerinden karşılaştırması olabilir. Sadece siyasi olarak en güçlü, konvertibilitesi en yüksek şeklinde bir yorum yapılabilir.  Aslında sizin öğrenmek istediğiniz Türk Lirası karşısındaki değeri bakımından bu tarih itibari ile TL karşısındaki en değerli para birimlerini sıralamak gerekirse Kuveyt Dinarı, İngiliz Sterlini, Euro, Dolar ve İsviçre Frangı gibi bir sıralama yapabiliriz.

İşte son verilere göre dünyanın en değerli para birimi sıralaması;

  1. Kuveyt Dinarı: TL karşısındaki en değerli para birimi
  2. İngiliz Sterlini: İngiltere para birimi. Pound.
  3. Euro: Avrupa Birliği ortak para birimi
  4. Amerikan Doları: Belkide dünyada en çok kullanılan para birimi.
  5. İsviçre Frangı: Hala yaygın kullanımı olan frank.

Yeni İş Kurma Fikirleri Önerileri Ne İmalatı Yapabilirim

Her gün artan fırsatlarla birlikte yeni iş kurma fikirleri de çeşitlilik göstererek farklı çeşitli alanlarda gerek hizmet gerekse üretim, imalat olarak birbirinden farklı sektörlerde girişimciler için fırsatlar bulunmaktadır. Herkes kolay yoldan para kazanmak amacı ile olmasa da en azından hayatını idame ettirmek veya sermayelerini arttırmak amacı ile bir iş kurmak isterler. Bunlardan kimisi başarılı olur ve devam eder kimisi ise henüz yolun başında başarısızlıkla sonuçlanır ve son bulur. Bu nedenledir ki yeni iş kurma fikirleri arayışı aşamasında oldukça fazla önerileri okuyup, dinleyip başkalarının tecrübelerinden faydalanmalısınız. En önemlisi söylentilere göre değil gerçek yatırım uzmanları eşliğinde taleplere karşılık verecek şekilde girişimlerde bulunak zorundasınız.

Öncelikle iş kurma fikirleri önerileri toplama aşamasındaysanız çok dikkatli olmak zorundasınız. Uzun fizibilite çalışmaları, çevre piyasa araştırması yapmanız gerekecektir. Sizden daha önce bu işe adım atmış kişileri araştırmak en doğrusu olacaktır. Ama onların başarısız olması sizin de başarısız olacağınız anlamına gelmez. Aynı şekilde başkalarının başarması sizin de başarılı olacağınızı göstermez. Bu sadece yoldayken aldığınız kararlara göre farklılıklar gösterecektir. Tabi piyasa yapısı, marka,ürün kalitesi rekabet düzeyi gibi konular elbette etki edecektir ancak siz seçtiğiniz iş kurma önerileri arasında tercihte bulunurken onları da göz önüne almış olmanız gerekiyor.

Günümüzde iş kurma fikirleri düşünüldüğü zaman hep bir alt bayilik, bir markanın şubesi, bir ürünün satış temsilcisi gibi seçenekler akıllara geliyor. Oysa iş kurmak sadece onlardan ibaret değildir. Bir çok özellikle teknoloji ve bilimsel gelişmelere göre sayısız yeni seçenek eklenmiştir. Satış odaklı değil de belki de hizmet odaklı bir girişim sizin için daha doğru bir karar olabilir. Elbette bir markanın gücünü arkanıza almak oldukça önemlidir ancak sadece onunla sınırlandırmak doğru değildir.

Bunlara ek olarak kesinlikle üretim, imalat sektörünün de çok geniş bir yelpazesi vardır. Belki de kendinize bir defada olsa ne imalatı yapabilirim diye sormanız gerekir. Bu soru üzerinden düşüncelerinizi yoğunlaştırırsanız gerçekten ne imalatı yapılabileceğini tespit ederek çok daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Aslında imalat daha dar anlamlı düşünüldüğünden siz sorunuzu ne üretebilirim, hangi ürünleri ne şekilde pazarlayarak tüketicilerin beğenisini kazanabilirim gibi düşüncelere de yer vermelisiniz.

iş kurma fikirleriSize bu yazımızda doğrudan bu işi yapın, şu işleri yapabilirsiniz şeklinde sıralamak yerine en doğru işi yapabilmeniz için kritik sorulara ve noktalara yer vermeye çalıştık. Belki de bu yazımıza paralel düşünerek iş kurma fikirleri arasından en doğru olanı daha kolay bulabilirsiniz.

İktisada Giriş Ders Notları Zeynel Dinler

Seksi anlar için benimle beraber olmaya ne dersiniz? Sıradan birlikteliklerin ve de beraberliklerin aksine çok daha farklı ve de çok daha özel bir şekilde beraberlik, görüşme ve de birliktelik gerçekleştirebiliriz. Ömrünüz boyunca da hiçbir zaman unutamayacağınız birlikteliklerden birisini ikimiz birlikte yapabileceğimizi de sizlere söylemek isterim. Sıradan birlikteliklerin ve de beraberliklerin aksine de bayanınız olarak burada bulunuyor, görüşmeler yapıyorum. Tutku dolu bakırköy escort bir şekilde birliktelik yapmak, bundan da zevk almak isteyen birisiyseniz istediğiniz zamanda da benimle görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınız boyunca aklınızdan çıkmayacak, her zaman aklınızın bir köşesinde bulunacak beraberliği yaşamak, bundan da zevk almak isteyen birisiyseniz ben daima burada görüşme yapmak, eğlenmek ve de zevk almak için sizinle birlikteliklerimi yapmaktayım. Eğer ki siz de benimle burada eğlence dolu bir şekilde Bakırköy escort görüşmesi yapmak isterseniz bunu direkt olarak bana söyleyebilir, bundan hem siz zevk alabilirsiniz hem de ben zevk alabilirim diye düşünüyorum. Bu konuda da benimle aynı düşüncede olan herkes ile görüşebilirim.
Kendinizi bana yani azgın bayanınıza bırakın ve de buradaki birliktelikten alacağınız zevkin, hazzın tadını çıkarın. Eğlenceyi ve de hazzı benimle birlikte gerçekleştirmek isteyen herkes ile farklı geceler yaşamak istiyorum. Azgın bir bayanım ve de aynı zamanda da yatakta da çok azgın ve de ateşli bir bayan olarak sizinle birlikte oluyorum. Burada benimle çok farklı, çok özel ve de eşsiz bir Bakırköy escort görüşmesi ya da birlikteliği yapmak isterseniz bunu bana söylemeniz yeterli olacaktır. Sonrasında da escort bakırköy ikimiz için farklı, keyif dolu ve özel bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Sınırları zorlayan, farklı ve de eşsiz bir birlikteliği yapmak isteyen herkes ile burada görüşmelerimi, birlikteliğimi gerçekleştirmek için çabalıyorum. Ömrünüzdeki en keyif dolu, en farklı ve de bir o kadar özel anlardan birisini de benimle birlikte burada gerçekleştirmek ve de zevk almak isterseniz bunu da direkt olarak bana söylemenizi isterim. Sonrasında da gerçekleştireceğimiz Bakırköy escort görüşmesinden ikimiz de karşılıklı olarak fazlasıyla zevk alarak buradaki birliktelikten de tatmin olabiliriz.

İİBF Ne Demek, Ne Anlamına Gelir Şartları Nedir

Sizi arzulayan bayanınız olarak buradayım ve de görüşmeler yapmak istiyorum. Seks dolu bir şekilde birliktelik ve de beraberlik gerçekleştirmek, bundan da zevk almak isteyen birisiyseniz bakırköy escort ben her zaman burada sizinle eşsiz bir şekilde görüşmeler, birliktelikler gerçekleştirmek için de çaba harcayacağım. Sizi arzuluyorum ve de burada çok farkı bir şekilde Bakırköy escort görüşmesi yapmak istiyorum. Eğer ki siz de benimle burada eğlenceli, keyifli ve de güzel bir şekilde birliktelik gerçekleştirmek, bundan da zevk almak isterseniz istediğiniz zaman bunu bana söyleyebilirsiniz. Sonrasında da herhangi bir zamanda ve de herhangi bir yerde birlikteliğimizi yapmaya karar verir, görüşmemizi gerçekleştirebiliriz. Sıra dışı bir bayan olarak burada olmaktan fazlasıyla memnun kaldığımı da siz beylere söylemek için elimden geleni yapacağım. Eğer ki siz de bu konuda bayanınız ile yani benimle aynı düşüncelerde ya da aynı fikirdeyseniz istediğiniz zamanda ve de istediğiniz bir yerde birlikteliğimizi gerçekleştirerek bundan da zevk alabileceğimizi düşündüğümü buradan sizlere belirtmekte de faydanın olacağını düşünüyorum.
Görüşmelerimi bazen saatlik bazen ise de gecelik olarak yapmamın yanı sıra aynı zamanda da bazen birkaç saatlik birliktelikler yapıyorum. Burada sizinle Bakırköy escort görüşmesi ve de birlikteliği yaparken ikimizin de bundan zevk almasını, ikimizin de tatmin olmasını istediğimi belirtmeliyim. Böylesine özel ve de böylesine farklı bir şekilde görüşme ve de birliktelik yapmak, eğlence dolu escort bakırköy anları yaşamak isterseniz bu isteğinizi direkt olarak bana belirtmeniz bayanınız olarak benim açımdan yeterli olacaktır. Sonrasında da nerede ve de ne zaman birlikte olmak, görüşmeler gerçekleştirmek ve de zevk dolu anlardan birisini yaşamak isterseniz bu isteğinizi direkt olarak bana söylemeniz yeterli olacaktır. Sınır tanımayan bir görüşme geçekleştirmek için bayan olarak burada bulunuyorum ve sizinle burada birliktelikler gerçekleştiriyorum. Eğer ki siz de benimle burada oldukça farklı bir Bakırköy escort görüşmesi ya da birlikteliği gerçekleştirmek isterseniz, böylesine bir düşünceniz ya da böylesine bir arzunuz varsa bunu direkt olarak bana söylemeniz yeterli olacaktır. Sonrasında da çok farklı görüşmelerden birisini gerçekleştirebiliriz.

Expert Advisor Nedir, Ne İşe Yarar EA Formülleri

Yabancı bayanınız olarak burada bulunduğumu, birliktelikler gerçekleştirdiğimi siz beylere hiç çekinmeden söylemek isterim. Böylelikle buradaki birlikteliğimizden hem siz zevk alabilirsiniz hem de Bakırköy escort bayanınız olarak ben de buradaki birliktelikten fazlasıyla zevk alabilirim. Birkaç sene öncesinde buraya taşındım ve de birliktelik yapmaya başladım. Burada görüşmemizi gerçekleştirirken hem sizin zevk almanızı hem de kendimin zevk almasını istediğimi de bakırköy escort belirtmeliyim. Böylesine özel ve de böylesine farklı bir şekilde birlikteliklerden birisini gerçekleştirmek isterseniz de bayanınız olarak ben her zaman burada bulunuyorum. Farklı, güzel ve de bir o kadar keyif dolu birlikteliklerden ve de beraberliklerden herhangi birisini gerçekleştirmek isterseniz buraya sizin için cep telefon numaramı bırakıyorum. Buradan cep telefon numaramı alabilir, benimle iletişime geçebilirsiniz. İkimiz için de fazlasıyla uygun ve de fazlasıyla ideal bir şekilde beraberliği yapabiliriz diye düşünüyorum. Hayatınız boyunca hiçbir zaman unutmayacağınız beraberliklerden birisini de ikimiz birlikte burada gerçekleştirebilir, bundan da fazlasıyla zevk alabiliriz. Bu konuda benimle aynı fikirde olanlarla görüşme yapıyorum.
Kızıl bayan olarak burada birliktelikler yapmak beni fazlasıyla memnun ediyor. Farklı ve de sıra dışı bir bayan olarak burada bulunuyorum ve de siz beylerle görüşmeler yapmak istiyorum. Siz de benimle burada eğlenceli, keyifli ve de bir o kadar güzel anları, birliktelikleri ve de beraberlikleri yaşamak, bundan da zevk almak isterseniz bu isteğinizi de direkt olarak bana söyleyebilirsiniz. Sonrasında da Bakırköy escort görüşmemizi yapabiliriz. Buraya sizler için cep telefon numaramı bırakıyorum. Buradan alacağınız cep telefon numaramı da isteğinize göre rehberinize escort bakırköy kaydederek sonrasında arayabileceğiniz gibi isterseniz de hemen beni arayabilirsiniz. Beni aradıktan sonrasında burada birlikteliği yapmak istediğinizi de direkt olarak söyleyebilirsiniz. Ayrıca burada konuşmamızı geçekleştirirken nerede ve de ne zaman birlikte olacağımız konusunu da kararlaştırabiliriz. Bundan ikimiz de özel, eşsiz ve de bir o kadar farklı şekilde zevk alabileceğimizi, tatmin olabileceğimizi düşünüyorum ve de bunun için burada Bakırköy escort birlikteliği yapmak istiyorum. Siz de istediğiniz zaman burada benimle görüşme yapabilir ve de eğlenebilirsiniz.

Ceteris Paribus Varsayımı

Görüşmelerimi otel odasında yaparken bundan fazlasıyla memnun oluyorum ve de zevk alıyorum. Aynı şekilde bu birliktelikten ve de beraberlikten sizin de zevk almanız için çaba harcayacağım. Görüşmelerimi de genellikle otel odasında yaptığımı belirtmeliyim. Böylelikle hem siz hem de ben bakırköy escort burada birliktelik gerçekleştirirken bundan da fazlasıyla zevk alabiliriz. Farklılığı ve de güzel anları Bakırköy escort bayanınız olarak benimle yaşamak isterseniz ben her zaman burada sizinle birliktelikler, beraberlikler gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımı belirtmeliyim. İstediğiniz bir yerde ve de zamanda Bakırköy escort görüşmesi yapabilir, bundan hem sizin zevk almanızı, hem de kendimin zevk almasını sağlayabilirim. Ömrünüz boyunca da hiçbir zaman unutamayacağınız birlikteliklerden birisini de beraber burada ikimiz gerçekleştirebiliriz. Seks dolu bir beraberlik olacağından, ikimizin de bu beraberlikten zevk alacağından da emin olabileceğinizi siz beylere hiç çekinmeden söylemek isterim. Buradaki birlikteliğimizden alacağımız zevk ve haz miktarının da maksimum seviyede olacağını siz beylere hiçbir şekilde çekinmeden belirtmek ve de söylemek istediğimi de bilmenizde fayda var.
Hayatımda en çok değer verdiğim şeylerden birisi masaj olmaktadır. Masaj konusunda fazlasıyla deneyimli olduğumu, tecrübeli bir bayan olduğumu sizlere söylemekten de asla geri kalmayacağım. Böylelikle görüşmemizi gerçekleştirirken daha ilk dakikalarda eşsiz bir şekilde masaj yapabilir, bundan da zevk alabiliriz. Hayatınızdaki en keyif dolu, en farklı ve de en özel anlardan birisini de bayanınız ile yani benimle gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere masaj yaparken çok fazla zevk aldığım gibi aynı zamanda bana da masaj yapılmasından fazlasıyla memnun kalıyorum ve de zevk alıyorum. Böylelikle Bakırköy escort görüşmemizi gerçekleştirirken ikimiz birlikte karşılıklı olarak buradaki beraberlikten fazlasıyla zevk alabilir, tatmin olabilir ve de escort bakırköy görüşmemizi gerçekleştirebiliriz. Ömrünüz boyunca da bir an olsun aklınızdan çıkmayacak, çok özel bir görüşme gerçekleştirmek, zevk almak isterseniz ben daima burada olacağım. Ateşli ve de seksi bir masöz olduğumu düşünüyorum ve de bu şekilde sizinle görüşmelerimi de yapmak istiyorum. Siz de benimle istediğiniz zamanda ve de yerde görüşme gerçekleştirerek bundan fazlasıyla zevk alabilirsiniz.

Sepet Kur Nedir

Benimle birlikte keyifli birliktelikler, görüşmeler ve de beraberlikler yapmak isteyen herkes ile görüşmelerimi, birlikteliklerimi yapmak için elimden geleni yapıyorum. Hayatınızdaki en güzel ve de bir o kadar özel anlardan birisini de direkt olarak benimle yaşayabilirsiniz. Böylelikle ikimiz de burada görüşmeler gerçekleştirebilir, zevk alabiliriz. Hayatınız boyunca da aklınızdan çıkmayacak bakırköy escort anlardan birisini benimle yaşamak isterseniz bayanınız olarak burada bulunuyorum. Seksi anları, seksi birliktelikleri gerçekleştirmek için de adeta sabırsızlandığımı siz beylere söylemek istiyorum. Böylelikle farklı, keyifli ve de güzel birliktelikleri gerçekleştirebilir ve de bundan ikimizin de zevk almasını sağlayabiliriz. Siz de bu konuda benimle aynı düşüncelere ve de aynı fikirlere sahipseniz istediğiniz zaman beraberliğimizi burada gerçekleştirebiliriz. Sınır tanımayan bir birliktelik deneyimi gerçekleştirmeyi istiyorsanız ben buradayım ve de sizinle birliktelikler yaşıyorum. Özel bir şekilde Bakırköy escort görüşmesi yapmak isteyen herkes ile de beraber olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı da belirtmek isterim. Böylelikle hem siz hem de ben bundan zevk alacağımızı siz beylere söylemeliyim.
Görüşmelerimi genellikle otel odasında gerçekleştiriyorum. Burada, otel odasında birlikte olmak sizin açınızdan herhangi bir şekilde sıkıntı oluşturmayacaksa ya da problem olmayacaksa birlikte olabilir, görüşmeler gerçekleştirebiliriz. Eğlenceli, keyifli ve de bir o kadar farklı anlardan birisini benimle geçekleştirmek, zevk dolu anları yaşamak isterseniz ben daima burada görüşmelerimi, birlikteliğimi ve de beraberliğimi yapmak için hazırda bekliyor olacağım. Ömrünüzdeki en keyifli, en güzel ve de en farklı Bakırköy escort görüşmesini yapmak için hazırlıklı olun. Çünkü sizlere öylesine farklı ve de öylesine özel bir birliktelik yaşatacağım ki bundan escort bakırköy fazlasıyla memnun kalacaksınız. Hatta sonrasında da tekrardan burada Bakırköy escort görüşmesi ve de birlikteliği yapmak isteyeceğinizi de belirtebilirsiniz. Bu şekilde bir isteğiniz ya da bu şekilde bir arzunuz olursa ben sizinle bayanınız olarak burada daima görüşmeler gerçekleştireceğimi ve de zevk dolu anları da ikimizin birlikte yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Siz de bu düşünceler içerisindeyseniz istediğiniz an ve de zaman içerisinde birlikteliğimizi yaparak bundan da fazlasıyla zevk alabiliriz düşüncesinde olduğumu belirtmeliyim.