Home / Üniversite

Üniversite

Milli Gelir Muhasebesi Kavramı

Milli Gelir Muhasebesi Kavramı Bir ülkede geliri oluşturan faaliyetlerin ölçülmesi milli gelir muhasebesi olarak bilinmektedir. Bir ülkedeki üretim harcama ve gelirleri arasındaki karşılıklı ilişkileri, Ekonomik faaliyetlerin genel bir özetini milli gelir hesapları  belirlemektedir. Gayri safi milli hasılanın hesaplanmasında yaratılan ve kazanılan cephelerinden faydalanılabilir. Gayri safi milli hasılada belirli bir dönemde …

Read More »

Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş

Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş Bireysel karar alma birimlerinin davranışlarını ve tek bir mala ilişkin piyasanın incelendiği iktisada, mikro iktisat denir. Makro iktisat ise, piyasaların ve karar birimlerinin bütününü el alır.   Makro iktisadın ilgi alanlarına giren temel konular şunlardır: Makro iktisadın temel konuları, fiyatların genel düzeyinin belirlenmesi ve değişmesi, …

Read More »

Eksik Rekabet Piyasasının Tanımı ve İşleyişi

Eksik Rekabet Piyasasının Tanımı ve İşleyişi Tekel olarak bildiğimiz eksik rekabet piyasası, yalnızca bir firmanın piyasaya hakim olduğu ve faaliyette bulunduğu bir piyasa türüdür. Tek satıcının piyasada bulunması, tek bir satıcının yakın ikamesi olmayan bir malı satması ve başka firmaların piyasaya girmesini engelleyen birçok önemli kuralların olması, eksik rekabet piyasasının …

Read More »

Tam Rekabet Piyasası

Tam Rekabet Piyasası Herhangi bir firmanın, tüketiciye sunmuş olduğu ürünlerin fiyatına tek başına karar veremediği piyasa türü olan tam rekabet piyasası, bu piyasada bulunan firmaların var olan fiyatı kabul ettiği de görülmektedir. Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması, alıcıların ve satıcıların tam bilgiye sahip olması, piyasadaki malların homojen yapıda olması …

Read More »

Iktisatta Üretim ve Maliyetler

Iktisatta Üretim ve Maliyetler Üretimi tanımlayacak olursak firma ve üretim faktörleri kavramlarını kullanarak üretim fonksiyonunu firmanın piyasaya sunacağı mal ve hizmetlere üretebilmek için birtakım maliyetlere katlanmak zorunda kalması olarak belirtebiliriz. Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi çabasının nedeni firmanın karını maksimize etmeye çalışmasıdır. Ürünün piyasadaki satış Fiyatına göre firmanın katlandığı maliyetler …

Read More »

Iktisatta Esneklik

Iktisatta Esneklik Talep fiyat esnekliğini belirleyen faktörler talebin fiyat esnekliği kavramını ve bu kavramın pratikte kullanımını iktisadi yorumudur. Talebin fiyat esnekliği bir malın talep edilen miktarının talep esnekliğinde by  malın fiyatına karşı duyarlılığın ölçülmesi ile ortaya çıkar. Talebin fiyat esnekliğini hesaplayabilmek için bir malın Talep edilen miktarındaki yüzdelik değişmenin o …

Read More »

İktisatta Arz Talep Uygulamaları

Devlet yönetmelik ve tebliğ gibi yasa ya da düzenlemelerle bir mal yada hizmetin fiyatını tespit edip ve sınırlama getirirse fiyat kontrollerinden söz edilinebilinir. Uygulamada ise belli başlı fiyat müdahalesi asgari ücret uygulaması ,tarımsal destekleme uygulamaları, kira kontrolleri taban ve tavan fiyat uygulaması şeklinde olmaktadır. Devlet mal ve hizmet arz edenleri …

Read More »

İKTİSADİ KITLIK TERCİH VE FAYDA

İktisadi açıdan kıtlık tercih edilecek tüm tüketim mallarının az ve tüketiciye yetmeyecek seviyede olmasıdır. Bu şekilde az olan tüketim malları kıtlıkla karşı karşıya gelinilmesine sebeptir. Tercih tüketicilerin iki veya daha fazla  ürün ve mal arasında seçim yapıp ve benimseyip istemesidir. Ekonomide kaynaklar toprak emek ve sermayeden oluşuyorsa bu kaynaklar Üretim …

Read More »

İKTİSADA GİRİŞ

İnsanoğlu yapısı gereği birçok maddi ve manevi olanaklara ihtiyaç duyar ve hal böyle olunca sınırsız sayıdaki insan ihtiyaçlarını, sınırlı sayıda nasıl karşılayacağını inceleyen sosyal bir bilim dalına ise iktisat denmektedir. Sosyal bir bilim dalı olan iktisat, bunun yanında analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışlarına karşı üretim, tüketim ve …

Read More »

Iktisatta Arz ve Talep

Iktisatta Arz ve Talep   Koşullar sabitken bir mal satın alınmak istenen miktarında bu malın fiyatı ile ters yönde orantılıdır. Talep tablosu talep eğrisinin grafikteki gösterim şeklidir. Çeşitli fiyat düzeylerinde alınmak istenen mal miktarını gösterir Bununla birlikte Talep eğrisi Üzerindeki herhangi bir noktanın belirli bir fiyattan talebe karşılık geleceği bilinmektedir. …

Read More »